Miksi koirien valmentaminen kannattaa?

Koiralla on aina jokin sille ominainen tapa tehdä asioita. Tämä saattaa tarkoittaa niin tapaa tulla luokse kutsusta kuin sitä, miten koira suhtautuu toisiin koiriin. Nämä tekijät tulee aina ottaa huomioon valmennuksessa, sillä koira tekee lopulta asioita, jotka se on kokemuksen kautta todennut hyödyllisiksi ja kannattaviksi. Koiraa ei siis koskaan kannata alistaa, sillä se ei valmennuksissa koskaan johda hedelmälliseen lopputulokseen. Valmennuksen tavoitteena onkin antaa koiralle tietty tekniikka ja tapa tehdä asioita, tai paremmin sanottuna opettaa uusia tapoja siten kuten koira ne parhaiten omaksuu. Ne ovat aina linjassa myös omistajan tavoitteiden kanssa.

Uusien tapojen oppiminen tapahtuu aina toistojen kautta. Toisaalta voidaan ajatella, että esimerkiksi ongelmakoirien tapauksessa koiran tulee oppia pois jostakin ongelmallisesta käyttäytymismallista. Omistaja saa valmennuksen kautta koiran, jonka kanssa yhteistyö toimii niin arjessa kuin harrastuksessa. Omistajalla on usein tiettyjä tavoitteita, kuten arjen tilanteiden helpottaminen, ja juuri tässä valmennuksella on paljon annettavaa. Arki sujuu mukavasti koiran kanssa, jolle halutusta tekniikasta on muodostunut tapa. Tämä lisää myös koiran hyvinvointia ja onnellisuutta, ja onkin lopulta myös koiran omaksi parhaaksi.

Valmennuksessa oppiminen

Valmennuksissa koiran kouluttamista lähestytään aina hyvin monipuolisesti. Valmennuksessa ei koskaan ole vain yhtä ja ainoaa tavoitetta, vaan niitä voi samaan aikaan olla monia. Valmennuksessa halutaan aina tukea omistajan ja koiran välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutussuhteen kehittäminen onkin usein yksi valmennuksien parhaasta annista. Vuorovaikutussuhde muokkautuu tietysti eniten juuri arjessa, mutta valmennukset antavat kuitenkin työkaluja ja avaimia tämän vuorovaikutussuhteen kehittämiseen.

Vuorovaikutussuhdetta voidaan siis aktiivisesti kehittää. Koulutuksissa tähdätään aina onnistumisen kokemuksiin, luottamuksen syntymiseen ja toimivaan kommunikointiin. Koiran käyttäytymistä voidaan muuttaa, mutta ei koskaan pakottamalla. Kannattaa muistaa, että omistajan tulee koiran silmin olla maailman upein tyyppi, jonka kanssa on turvallista olla. Sen lisäksi ilo on tärkeässä osassa – omistajan kanssa tulee aina olla myös kivaa!

Valmennuksesta on siis parhaimmillaan iloa koiran koko loppuelämän ajaksi, ja se voi parantaa niin arkea kuin omistajan ja koiran suhdetta. Ei koskaan kannata aliarvioida valmentamisen voimaa!