Kannattaako koiran kouluttaminen?

Pelkän tekniikan opettaminen koiralle ei riitä. Koiralla pitää nimittäin olla motivaatiota luomalla edulliset olosuhteet oikean asenteen aikaansaamiseen. Valmennuksissa autetaankin koiraa löytämään oikeanlainen tunnelma, jossa tehtävät voidaan suorittaa onnistuneesti. Tämä heijastuu usein myös oikeisiin arkipäivän tilanteisiin, sillä omistajan oma asenne saattaa samalla muuttua koiran kanssa toimimiseen. Koirat aistivat helposti asioita, joten siksi on tärkeää myös omistajan kannalta löytää lempeä, mutta johdonmukainen asenne koiran kanssa toimimiseen. Koiran motivoimiseen voi omistaja vaikuttaa omalla viestinnällään. Siksi valmennukset ovat suunnattu niin omistajalle kuin koirallekin.

Omistaja oppii valmennuksissa omistaja oppi rauhallisen ja itsevarman asenteen, joka välittyy myös koiralle. Näin yhteistyöstä tulee jatkossa entistä sujuvampaa. Omistajan oma halu kehittyä on siis vähintään yhtä pätevä syy hankkiutua valmennukseen kuin itse koiran valmentaminen. Koiran kouluttamisen hallitseminen ei nimittäin ole mikään itsestään selvyys, joten siihen haetaan luonnollisestikin apuja varsinaisilta asiantuntijoilta.

Valmennukset auttavat saamaa esille koiran innon tehdä asioita, ja toisaalta koira oppii myös rauhoittumaan. Tällaisia taitoja tarvitaan arkielämässä, kun koira täytyy saada liikkeelle huonolla säällä tai on rauhoittumisen paikka vaikkapa eläinlääkärin vastaanotolla.

Mitä hyötyä valmennuksista on?

Vaikka osa valmennuksissa onkin suunnattu nimenomaan ongelmatapauksille, niin aina ei lähtökohdan tarvitse olla koiran ongelma käyttäytyminen. Apua voidaan siis hakea huomattavasti arkipäiväisempiin tilanteisiin, joissa koiran ja omistajan kommunikointia ja yhteistyötä voidaan sujuvoittaa. Toisaalta koira on saattanut oppia sellaisia käytösmalleja, joista halutaan eroon ja korvata ne toisilla, paremmilla tavoilla oppia. Voidaan sanoa, että periaatteessa koskaan ei ole myöhäistä, mutta toki vanhemman koiran kanssa toimiminen saattaa olla haastavampaa. Tässäkin kohtaa koiran oikeanlainen motivoiminen on kuitenkin avainasemassa.

Moni lähtee koiransa kanssa liikkeelle jo pentuna, jolloin edessä on kuin tyhjä taulu. Pentu ei nimittäin vielä ole oppinut toimintatapoja, joten niitä voidaan opettaa oikealla ja hedelmällisellä tavalla heti alusta saakka. Tämä on niin koiran kuin omistajankin etu, kun tavalliset arkipäivän tilanteet eivät koskaan muodostu ongelmallisiksi, oli kyse sitten lenkkeilystä tai sisäsiistiksi oppimisesta. Valmennustilanteet antavat eväitä pitkälle, eikä oppiminen rajoitu vain niihin.